Hjalmar Gullberg-Institutets pågående projekt


Inspelning av tonsatta dikter


Henrik Venant har tonsatt ett stort antal av Hjalmar Gullbergs dikter och framfört ett flertal – ofta med ackompanjemang av Gullbergorkestern – i en rad sammanhang.

Hjalmar Gullberg-Institutet kommer under hösten 2017 att ge ut en cd-skiva med de mest uppskattade tonsättningarna. Vi har erhållit särskilt stöd för produktionen från Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Kontaktskapande verksamhet


Styrelsemedlemmarna fortsätter att ta initiativ för att sprida information om Hjalmar Gullberg-Institutet. Nyckelpersoner inom bl.a. Lunds universitet och Region Skåne kommer att anropas.
Vi vill också öka antalet medlemmar i föreningen samt knyta kontakt med personer som har särskild kännedom om Hjalmar Gullberg.

 

Studier och Forskning

 
Vi studerar sedan flera år tillbaka Hjalmar Gullbergs kvarlåtenskap, som bland annat finns på Handskriftsavdelningen vid Universitetsbiblioteket i Lund, Kungliga Biblioteket i Stockholm med fler bibliotek.
Hjalmar Gullberg-institutet har numera även tillgång till skaldens efterlämnade boksamling i det s.k.
Gullbergrummet på Malmö Stadsbibliotek.
Detta genom särskild överenskommelse med biblioteksledningen.
 

 

Språkstöd


Hjalmar Gullberg-Institutet kan, i mån av tid, kostnadsfritt stötta socialt utsatta individer som önskar hjälp att uttrycka sig på svenska språket.
Det kan många gånger vara fördelaktigt att skriva väl, t.ex. vid kontakt med svenska myndigheter.
Oavsett nationalitet eller etniskt ursprung går det bra att vända sig med en förfrågan till oss.