Kontakt;


hg.institutet@gmail.com


Henrik Venant, Ordförande: h_venant@yahoo.se Tel 070-7153330

Peter Polfeldt, Skattmästare:peter@polfeldt.com Tel 072-5042425

Jonas Thornell, Sekreterare:jonas.thornell@gmail.com Tel 070-8257594

Medlemskap i Hjalmar Gullberg-Institutet

Medlemskap är öppet för alla som har en önskan att verka i Hjalmar Gullbergs anda.
Kanske kan Du tillföra vår förening historiska berättelser om skalden?
Eller vara oss behjälpliga med mentorskap angående utvecklingen av institutet?
Skriv då gärna några rader till styrelsen, per e-post enligt ovan.
Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per person och år.

Vill Du stödja Hjalmar Gullberg-Institutet?

För att kunna fortsätta driva projekt, ge ut publikationer samt genomföra arrangemang och resor, är föreningen i behov av ekonomiskt stöd utifrån!
Vi tar därför med stor tacksamhet emot donationer från företag, privatpersoner, stiftelser eller andra organisationer.
Ni kan givetvis välja att ge ett bidrag anonymt.
Eftersom Hjalmar Gullberg-Institutet klassificeras som en allmännyttig ideell förening är det också möjligt att - med fördelaktiga skattevillkor - donera aktieutdelning till oss.

Hjalmar Gullberg-Institutets Bankgiro: 364 – 0406

Swish 123 389 88 48

Bankkonto i Sparbanken Skåne

Kontonummer (8313-9) 524 248 366-6

IBAN SE96 8000 0831 3952 4248 3666

BIC SWEDSESS

Kontohavare HJALMAR GULLBERG-INSTITUTET

Hjalmar Gullberg-Institutets organisationsnummer : 802505-0785