HJALMAR GULLBERG INSTITUTET
Grundat i Lund den 7 oktober 2016
Hjalmar Gullberg-Institutet är en ideell förening i Lund initierad av musikerna Peter Polfeldt och Henrik Venant samt skriftställaren Jonas Thornell. Vi ser som vår uppgift att verka i skalden Hjalmar Gullbergs anda och medverka till bevarandet av vårt kulturarv. Avsikterna är att driva projekt inom litteratur, musik och angelägna samhällsfrågor. Vi är opolitiska och religiöst obundna. Hjalmar Gullberg-Institutet samarbetar med bibliotek, förlag, media, skolor samt universitet. Vi sprider även kultur till andra organisationer och företag i samhället. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt.