Livebilder


Lund - Tisdagen den 30 maj 2017, klockan 18.00
Vi arrangerade tillsammans med Lunds Stadsbibliotek en soaré i
bibliotekets Atriumgården.
Ordförande, Jonas Thornell berättade kort om Hjalmar Gullberg och hans resor i Europa.
Sedan framförde Henrik Venant och Peter Polfeldt tonsatta Gullbergdikter. Fri entré!

Se dessa på youtube här;

Föredrag del1;

Föredrag Del2;

Föredrag del 3

Konsert med tonsättning del1;

Konsert med tonsättning del2;