Ledning & Styrelse


Henrik Venant, f 1958, Ordförande
Välkänd profil från Lunds musikscen sedan 1970-talet. Frontman i banden TT Reuter och Underjordiska Lyxorkestern m.fl. Han har även haft samarbeten med Thåström, Freddie Wadling och Ebbot Lundberg m.fl. Venant är utbildad undersköterska samt autistpedagog och har arrangerat kulturaftnar tillsammans med Jonas Thornell för bl.a. SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) på olika platser i Europa.
Han har tonsatt dikter av Hjalmar Gullberg med fler poeter och erhållit stöd från Svenska Akademien.
Venant har tidigare givit ut diktsamlingen Bilder.


Jonas Thornell, f 1965, Sekreterare
Skriftställare och kommunikatör. Fil. kand. i psykologi.
Tidigare tjänstgöring som gymnasie- och högskolelärare.
Före detta ordförande i Hjalmar Gullberg-sällskapet.
Han har arrangerat kulturaftnar tillsammans med Henrik Venant för bl.a. SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) på olika platser i Europa.
Thornell utgav sommaren 2016 diktsamlingen Belgiska kontrolltorn efter att ha erhållit stipendium från Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Han har även beviljats stöd från Svenska Akademien.


Peter Polfeldt, f 1965, Skattmästare
Professionell musiker. Fil. kand. i företagsekonomi.
Tidigare gitarrist i bandet Self Made Man.
Han har även haft musikaliska samarbeten med Anders Lindsjö, Vernon Reid och Dan Zethraeus m.fl. och ackompanjerat med gitarr när Henrik Venant framfört tonsatta Gullbergdikter.