Arrangemang

Hjalmar Gullberg-institutet arrangerar tisdagen den 29 maj klockan 20 00 tillsammans med bokhandeln Pankebuch i Berlin (www.pankebuch.de) en publik afton på tema svenskspråkiga diktare; Hjalmar Gullberg, Karin Boye, Edith Södergran, Gustaf Fröding och Dan Andersson.

Henrik Venant kommer att framföra tonsättningar av ovanstående diktare med gitarr och sång. Jonas Thornell berättar om svensk lyrik. Språken för kvällen blir svenska, engelska

och tyska, beroende på publiken...   ALLA är välkomna. Fri Entré!

Hjalmar Gullberg-institutet kommer under veckan i Berlin även att genomföra kulturkommunikativa insatser i offentliga miljöer , U-Bahn m.m.

Hjalmar Gullberg Institut 2018


Lund - Tisdagen den 30 maj 2017, klockan 18.00
Vi arrangerade tillsammans med Lunds Stadsbibliotek en soaré i
bibliotekets Atriumgården.
Ordförande, Jonas Thornell berättade kort om Hjalmar Gullberg och hans resor i Europa.
Sedan framförde Henrik Venant och Peter Polfeldt tonsatta Gullbergdikter. Fri entré!

Se dessa på youtube här;

Föredrag del1;

Föredrag Del2;

Föredrag del 3

Konsert med tonsättning del1;

Konsert med tonsättning del2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New York, USA - Onsdagen den 17 januari 2018 klockan 19 00
Svenska kyrkan i New York. Tema: Hjalmar Gullberg, Karin Boye, Nils Ferlin och Gustaf Fröding m.fl. skandinaviska poeter.
En afton med föredrag, diktuppläsning och musik.